ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศ ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-บ้านนายชาญชัย-แยกเขต หมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
405
06 ส.ค. 2562
432 ประกาศ การเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพง-สะพานคลองทราย-แยกบางขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
412
06 ส.ค. 2562
433 ประกาศการเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกหน้าวัดเภอเคือง หมู่ที่ 3 -บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
392
02 ส.ค. 2562
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพง-สะพานคลองทราย-แยกบางขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
394
01 ส.ค. 2562
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
404
01 ส.ค. 2562
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA รหัส 416 58 0049 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
399
01 ส.ค. 2562
437 ประกาศ ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงนนสี่แยกนานางทวน - สามแยกนานายคล้อย หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
395
30 ก.ค. 2562
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ 1อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
19 ก.ค. 2562
439 ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวัดหรงบน หมู่ที่8 -สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
393
15 ก.ค. 2562
440 ปรกาศ การเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสี่แยกนานางทวน - สามแยกนานายคล้อย หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
403
12 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108