ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซ่มเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG รหัส 420 52 0004 จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
377
24 ม.ค. 2562
562 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
21 ม.ค. 2562
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
17 ม.ค. 2562
564 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุก่่อสร้าง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
378
14 ม.ค. 2562
565 ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
376
10 ม.ค. 2562
566 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก จำนวน 34 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
08 ม.ค. 2562
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเต็นท์ จำนวน 1 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
378
07 ม.ค. 2562
568 ประกาศเรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุทิน-สามแยกนางลอย-แยกบ้านนายเรื่อย-แยกบ้านนายพยับ หมูที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
370
07 ม.ค. 2562
569 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที ขนาด 4.8x7.2x1.3 เมตร พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
381
07 ม.ค. 2562
570 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
373
04 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108