ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย - สะพานตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
328
08 เม.ย. 2564
112 ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย - สะพานตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
336
07 เม.ย. 2564
113 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
07 เม.ย. 2564
114 ประกาศ เรื่องแจ้งตรวงงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
332
05 เม.ย. 2564
115 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนานายคล้อย - เขตหมูที่ 2 - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
350
02 เม.ย. 2564
116 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่ - ปากพนัง) - บ้านนายยก - เขตหมูที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
329
01 เม.ย. 2564
117 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมูที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
333
31 มี.ค. 2564
118 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่ - ปากพนัง) - เขตหมูที่ 7 หมู่ที่ 5 อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
332
30 มี.ค. 2564
119 ประกาศสัญญาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
344
25 มี.ค. 2564
120 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
340
22 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108