ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมายายพาหนะ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะที่ต้นทาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
357
08 ก.ย. 2563
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินลูกรัง จำนวน 20 ลบ.ม. หินผ่านตะแกรง จำนวน 164 ลบ.ม. และหินคลุก จำนวน 46 ลบ.ม. เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุม-บ่อ ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที ดาวน์โหลดเอกสาร
367
08 ก.ย. 2563
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ อีซุซุ D-MAX หมายเลขทะเบียน กจ 4843 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
363
03 ก.ย. 2563
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
363
03 ก.ย. 2563
195 ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบางพระบางตะพง - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
365
01 ก.ย. 2563
196 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
366
01 ก.ย. 2563
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป รุ่น MX-312AT จำนวน 1 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
370
01 ก.ย. 2563
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox CT202330 รุ่น P265dw จำนวน 2 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
367
28 ส.ค. 2563
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fuji Xerox CT202330 รุ่น P265dw จำนวน 2 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
367
28 ส.ค. 2563
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108