ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศ เรื่องการตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเสงี่ยม - ถนนบ้านบางพระบ้านบางตะพงษ์ - แยกขนำนายสุทัศน์ หมูที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
95
20 ก.ย. 2564
42 สัญญาจ้างทำของโครงการปรับปรุงถนนสายจากนานางเรวดี - บ้านนายบุญญา - แยกถนนสายขอนขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
98
16 ก.ย. 2564
43 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากนานางเรวดี - บ้านนายบุญญา - แยกถนนสายขอนขวาง หมูที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
93
16 ก.ย. 2564
44 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-08 สายสามแยกนางลอย - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
91
15 ก.ย. 2564
45 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเสงี่ยม - ถนนบ้านบางตะพงษ์ - แยกขนำนายสุทัศน์ หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ก.ย. 2564
46 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
10 ก.ย. 2564
47 ประกาศสัญญาจ้างทำของโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเสงี่ยม - ถนนบ้านบางพระบ้านบางตะพงษ์ - แยกขนำนายสุทัศน์ หมูที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 ก.ย. 2564
48 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยรุ่งอรุณสวัสดิ์ ซอย 3 หมูที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 ก.ย. 2564
49 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่ปากพนัง)- บ้านนางเคื่อน หมูที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
76
06 ก.ย. 2564
50 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนซอยรุ่งอรุณสวัสดิ์ ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108