ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายแยกข้างบ้านนายเตี้ยม-บ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
324
13 ก.ค. 2561
652 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและพิธีทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แห่เทียนพรรษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
311
13 ก.ค. 2561
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทียนพรรษาพร้อมขารองเทียน ขนาด 9x90 ซม. จำนวน 5 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
315
11 ก.ค. 2561
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
11 ก.ค. 2561
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
311
10 ก.ค. 2561
656 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปกป้องและเทดทูนสถาบัญพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
10 ก.ค. 2561
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 18 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
311
10 ก.ค. 2561
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
09 ก.ค. 2561
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
09 ก.ค. 2561
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
09 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105