ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฝังท่อระบายน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
380
22 ส.ค. 2561
652 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย-สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
389
17 ส.ค. 2561
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายถม จำนวน 5 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
371
16 ส.ค. 2561
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์พัดสมคอยล์ร้อยเครื่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
15 ส.ค. 2561
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
375
15 ส.ค. 2561
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างภ่ยเอกสาร จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
369
09 ส.ค. 2561
657 ประกาศ การเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย - สะพานบ้านนาวุ่น หมู่ที่ 8 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
394
07 ส.ค. 2561
658 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
389
07 ส.ค. 2561
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.40 เมตร x 3.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
364
06 ส.ค. 2561
660 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รหัส 424 56 0002 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
02 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108