ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้ออวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
19 ต.ค. 2561
612 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง ดาวน์โหลดเอกสาร
377
19 ต.ค. 2561
613 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
367
18 ต.ค. 2561
614 ประกาศ เรื่องการดำเนินเข้างานโครงการปรับปรุงถนนสายสุดถนนลาดยางข้างบ้านนายดิ้น - อบต. บางศาลา - แยกสะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลไสมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
367
18 ต.ค. 2561
615 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
12 ต.ค. 2561
616 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง ดาวน์โหลดเอกสาร
367
11 ต.ค. 2561
617 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลาดยางข้างบ้านนายดิ้น - เขตอบตบางศาลา - แยกสะพานบ้านตาวุ้น หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
371
10 ต.ค. 2561
618 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและย้ายดวงไฟ หมูที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
370
10 ต.ค. 2561
619 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
374
08 ต.ค. 2561
620 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายชาญชัย - แยก หมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
380
08 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108