ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
961 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอำนวย – (เขตหมู่ที่ 8 - เขตหมู่ที่ 6) หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
346
20 เม.ย. 2558
962 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอำนวย – (เขตหมู่ที่ 8 - เขตหมู่ที่ 6) หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
366
20 เม.ย. 2558
963 ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายอำนวย –(เขตหมู่ที่ 8 - เขตหมู่ที่ 6) หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
343
20 เม.ย. 2558
964 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่-ปากพนัง - เขตหมู่ที่ 1 - สามแยกนานายคล้อย – ร.ร.ธัญญาวดีศึกษา -บ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
351
20 เม.ย. 2558
965 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่-ปากพนัง - เขตหมู่ที่ 1 - สามแยกนานายคล้อย – ร.ร.ธัญญาวดีศึกษา - บ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
355
20 เม.ย. 2558
966 ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่-ปากพนัง - เขตหมู่ที่ 1 - สามแยกนานายคล้อย – ร.ร.ธัญญาวดีศึกษา - บ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
353
20 เม.ย. 2558
967 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเกสร - บ้านนางอารมณ์ - บ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
361
20 เม.ย. 2558
968 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเกสร - บ้านนางอารมณ์ - บ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
368
20 เม.ย. 2558
969 ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเกสร - บ้านนางอารมณ์ - บ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
344
20 เม.ย. 2558
970 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวัดหรงบน หมู่ที่ 8 – สามแยกบ้านนายเดียร หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
490
17 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| 97 |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105