ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศการปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณพศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
22 พ.ค. 2560
642 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางเกษร - บ้านนางอารมณ์ - สามแยกตากแดด หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 เม.ย. 2560
643 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง - บ้านร้างตามา - เขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
18 เม.ย. 2560
644 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเสงี่ยม - แยกขนำนายสุทัศน์ - ถนนลาดยางสายบางพระบางพง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 เม.ย. 2560
645 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนลาดยางสระกำทาบทอง - สะพานบ้านนายวิน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 เม.ย. 2560
646 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายสมศักดิื - บ้านนายพล หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
11 เม.ย. 2560
647 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง - สามแยกดอนม่วง - เกาะหลัด เขตหมู่ที่ 7 (หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 เม.ย. 2560
648 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 มี.ค. 2560
649 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายศาลาเสงี่ยม ฯลฯ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 มี.ค. 2560
650 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง ฯลฯ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84