ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายจากบ้าน นายธานี – เขตตำบลเชียรใหญ่ (ดอนโพธิ์) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
224
30 ส.ค. 2556
642 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายดิ้น (ต่อจากถนนลาดยาง) – เขตหมู่ที่ 8 (สะพานตาวุ้น) หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 ส.ค. 2556
643 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายสุทิน - บ้านนายพยับ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
196
30 ส.ค. 2556
644 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนดำเชียรใหญ่ปากพนัง (ข้างโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา) – เขตหมู่ที่ 9 – นานายคล้อย – สี่แยกนานายทวน – โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - นานายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
30 ส.ค. 2556
645 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำสายท่าน้ำนอง – บ้านนายอร่าม ชูขำ หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
209
30 ส.ค. 2556
646 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสระกำ หมู่ที่ 5 – บ้านทาบทอง หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
258
30 ส.ค. 2556
647 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่าวพนม หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
183
30 ส.ค. 2556
648 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่าวพนม หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
177
30 ส.ค. 2556
649 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตากแดด - ถนนสายขอนขวางธัญญาวดี หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
302
10 มิ.ย. 2556
650 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง – นานายวิน – บ้านร้างตามา – นานางกิ้มซิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
205
10 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70| |71