ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน 12 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
351
19 ธ.ค. 2560
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดกีฬา จำนวน 20 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
359
19 ธ.ค. 2560
813 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
364
18 ธ.ค. 2560
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำ ยี่ห้อ Panasonic จำนวน 1 ลูก ดาวน์โหลดเอกสาร
379
15 ธ.ค. 2560
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
15 ธ.ค. 2560
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
378
15 ธ.ค. 2560
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
15 ธ.ค. 2560
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
13 ธ.ค. 2560
819 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
374
12 ธ.ค. 2560
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงหูหิ้วอย่างดี ขนาด 15"x30" จำนวน 71 ห่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
07 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| 82 |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108