ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศผู้้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 3 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการควบคุมป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ และกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
05 ก.ค. 2562
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
05 ก.ค. 2562
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกล่องใส่กากหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL - 3170 CDW รหัสครุภัณฑ์ 416 60 0059 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
04 ก.ค. 2562
454 ประกาศเรื่องผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 เดือนเมษายนพ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายนพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
03 ก.ค. 2562
455 ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
403
02 ก.ค. 2562
456 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้าง(บุกเบิก)สายนานายสมชาย รัตนถาวร - นานายไสว รัตนถาวร หมู่ที่ 9 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
402
26 มิ.ย. 2562
457 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฎิบัติงานวิจัยตามโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
24 มิ.ย. 2562
458 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
384
21 มิ.ย. 2562
459 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-บ้านนายชาญชัย-แยกเขตหมูที่ 5 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
392
21 มิ.ย. 2562
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเปลี่ยนแมกเนติก คอนแทคเตอร์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENTรหัส 420 58 0012 และรหัส 420 58 0013 จำนวน 2 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
387
18 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108