ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
342
21 พ.ค. 2562
452 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอรา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
17 พ.ค. 2562
453 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
341
17 พ.ค. 2562
454 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 700 ชุด เพื่อใช้ในโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระระปร ดาวน์โหลดเอกสาร
343
14 พ.ค. 2562
455 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษษยน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
337
10 พ.ค. 2562
456 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟฟ้า VCT ขนาด 3X2.5 ตร.มม. จำนวน 20 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
345
10 พ.ค. 2562
457 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ fuji xerox รหัส 416-59-0051 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
10 พ.ค. 2562
458 ประกาศเรื่อง ตรวงงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง-บ้านร้างตามา-ถนนหมู่ที่ 3 (บ้างนางห้อง) หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
336
08 พ.ค. 2562
459 ประกาศเรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง - บ้านร้างตามา - ถนนหมู่ที่3 (บ้านนางห้อง) หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
337
01 พ.ค. 2562
460 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA รหัส 416-57-0044 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
343
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105