ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
376
27 ก.ย. 2561
632 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำและออกแบบเว็บไซต์พร้อมทั้งบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และการต่ออายุโดเมนเนมภายใต้ชื่อ www.saimak.go.th ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561- เดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
27 ก.ย. 2561
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
20 ก.ย. 2561
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3-บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
385
20 ก.ย. 2561
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานบริเวณชายคาด้านหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนเทศและศูนย์ป้องกันการทุจริต และฝ้าเพดานบริเวณห้องทำงาน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
388
17 ก.ย. 2561
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
381
17 ก.ย. 2561
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
378
15 ก.ย. 2561
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม-บ่อ จำนวน 3 สาย ในหมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
377
13 ก.ย. 2561
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
12 ก.ย. 2561
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมคันดินหน้าเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
372
10 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108