ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.40 เมตร x 3.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
314
06 ส.ค. 2561
632 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำความสะอาดเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รหัส 424 56 0002 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
02 ส.ค. 2561
633 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกข้างบ้านนายเตี้ยม - บ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
326
01 ส.ค. 2561
634 ประการผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย-สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
320
31 ก.ค. 2561
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ aser รหัส 416 55 0039 จำนวน 1 ชิ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
316
31 ก.ค. 2561
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
31 ก.ค. 2561
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทรายป้องกันและกำจัดยังลาย จำนวน 6,000 ซอง ดาวน์โหลดเอกสาร
319
26 ก.ค. 2561
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบปฎิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0053 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
26 ก.ค. 2561
639 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
332
25 ก.ค. 2561
640 ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายแยกข้างบ้านนายเตี้ยม - บ้านนายสมปอง หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
327
25 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105