ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อเครื่องพ่นหมอกควันขนาดพกพาพร้อมอุปกรณ์และสเปรย์กำจัดยุง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
01 พ.ย. 2561
582 ประกาศ เรื่อง การเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายบางโอ - เขตหมู่ที่ 3 หมู่ีที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
322
31 ต.ค. 2561
583 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
323
30 ต.ค. 2561
584 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ้อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
322
29 ต.ค. 2561
585 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางโอ - เขตหมูที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
328
24 ต.ค. 2561
586 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายชาญชัย - แยกเขตหมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
322
22 ต.ค. 2561
587 ประกาศ เรื่องผูชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,520 หน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
326
22 ต.ค. 2561
588 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้ออวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
19 ต.ค. 2561
589 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง ดาวน์โหลดเอกสาร
332
19 ต.ค. 2561
590 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
325
18 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105