ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางเกษร - บ้านนางอารมณ์ - สามแยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 มิ.ย. 2565
2 ปรกาศเรื่องประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบ้านบางพระบ้านบางตะพงษ์ - สะพานคลองทราย - บางขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2
23 มิ.ย. 2565
3 ประกาศ เรื่องประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบ้านบางพระบ้านบ้างตะพงษ์ - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 มิ.ย. 2565
4 ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 มิ.ย. 2565
5 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 พ.ค. 2565
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยค่ำคิดสุขสวัสดิ์ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 พ.ค. 2565
7 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางเกษร - บ้านนางอารมณ์ - สามแยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
45
19 เม.ย. 2565
8 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยค่ำคิดสุขสวัสดิ์ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 เม.ย. 2565
9 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ่้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 เม.ย. 2565
10 ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
11 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108