ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา (strong) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
384
19 เม.ย. 2562
492 ประกาศเรื่อง การเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางเกษร-บ้านนางอารมณ์-แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
382
11 เม.ย. 2562
493 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
387
10 เม.ย. 2562
494 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจุดเซ็คอิน ขนาด1.80X3.00 เมตร ตามโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
373
09 เม.ย. 2562
495 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการปกป้องและเทดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
09 เม.ย. 2562
496 ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
370
05 เม.ย. 2562
497 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สด จำนวน 110 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
05 เม.ย. 2562
498 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการเพื่อใช้ในโครงการอบรมการรณรงค์ลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
364
05 เม.ย. 2562
499 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
04 เม.ย. 2562
500 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานวางดอกไม้ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
04 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108