ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายจากบ้านนายสมศักดิ์ ฯลฯ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
28 มี.ค. 2560
522 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสะพานข้างบ้านนางพิน หมู่ที่ 5 - สะพานบ้านนายนิพล หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 มี.ค. 2560
523 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสามแยกหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 - บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 มี.ค. 2560
524 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสะพานบ้านนายประเสริฐ - บ้านนายอำนวย - เขตหมู่ที่ 6 - เขตหมู่ที่ 8 (หมู่ที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 มี.ค. 2560
525 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายขอนขวาง - เขตหมู่ที่ 10 (เขตหมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
03 มี.ค. 2560
526 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง - โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - สามแยกนานายคล้อย หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 มี.ค. 2560
527 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสามแยกนานายคล้อย - เขตหมู่ที่ 2 - เขตหมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 9) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 มี.ค. 2560
528 สัญญาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาขยายประปาจากบ้านนางพัณนิดา - บ้านนายอุสม หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 ก.พ. 2560
529 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนส่วนที่เป็นหลุม-บ่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ธ.ค. 2559
530 สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recucling) ถนนสายบ้านสระกำ - บ้านทาบทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71