ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
380
22 มี.ค. 2562
522 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพง-บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
383
20 มี.ค. 2562
523 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
388
19 มี.ค. 2562
524 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานบ้านนายประเสริฐ-บ้านนายอำนวย-แยกบ้านนายเอียม-แยกเขตหมู่ที่ 6(หมู่ที่ 7) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
380
19 มี.ค. 2562
525 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ๋ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
383
13 มี.ค. 2562
526 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามวิถีพอเพียง (สมุนไพรกันยุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
398
12 มี.ค. 2562
527 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายจากสะพานบ้านนางพิน หมู่ที่ 5 -สะพานบ้านนายนิพล หมู่ที่ 8 (หมู่ที่ 5 ) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
392
12 มี.ค. 2562
528 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
384
08 มี.ค. 2562
529 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงกรองน้ำผิวดิน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
382
06 มี.ค. 2562
530 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
06 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108