ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
08 มี.ค. 2561
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
318
08 มี.ค. 2561
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีและการบริหารจัดการขยะ พร้อมเจาะตาไก่ จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
314
07 มี.ค. 2561
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น MX-312AT จำนวน 3 กล่อง เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417 57 0004 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
07 มี.ค. 2561
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตะแกรงสี่เหลี่ยมสำหรับแยกขยะ จำนวน 1 ชิ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
316
07 มี.ค. 2561
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อภาพถ่ายสีรูปประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ขนาดกว้าง 15 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว พร้อมกรอบไม้สีดำ จำนวน 2 ภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
07 มี.ค. 2561
737 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวั ดาวน์โหลดเอกสาร
331
06 มี.ค. 2561
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มอาชีพตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
310
06 มี.ค. 2561
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานเพื่อติดตั้งท่อจ่ายน้ำประปาไปสู่ครัวเรือน หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
312
06 มี.ค. 2561
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง อบต.ไสหมาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร จำนวน 1 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
309
06 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| 74 |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105