ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1001 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนใหม่สายบ้านนางเจียร – คลองทหารขุด หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
518
01 ส.ค. 2557
1002 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายจากนานายสมปอง – ถนนดำสระกำบางจาก หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
544
01 ส.ค. 2557
1003 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย - สะพานตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
513
01 ส.ค. 2557
1004 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกข้างบ้านนายยก – นานายจำรัส – นานางยินดี – นานายเชิง - เขตหมู่ที่ 5 (ถนนเชียรใหญ่ปากพนัง) หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
530
01 ส.ค. 2557
1005 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายขนำนายแก้ว หมู่ที่ 11 – เขตหมู่ที่ 10 (หมู่ที่ 11) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
490
01 ส.ค. 2557
1006 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและศูนย์ป้องกันการทุจริต หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
464
01 ส.ค. 2557
1007 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากบ้านนางพิน – สะพานบ้านนายนิพล (หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
474
01 ก.ค. 2557
1008 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนดำสระกำบางจาก (ข้างบ้านนายชาญชัย) – บ้านนายจำลอง – เขตตำบลเชียรใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
486
01 ก.ค. 2557
1009 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
488
01 ก.ค. 2557
1010 ประกาศสอบราคาโครงการขยายท่อประปาจากสี่แยกหน้าวัด – บ้านในไร่ – ถังประปา – บ้านนายส่อง หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
473
01 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| 101 |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108