ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
531 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
375
27 ก.พ. 2562
532 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
373
27 ก.พ. 2562
533 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสะพานควายต่อหัว - โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - แยกบ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
378
25 ก.พ. 2562
534 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
373
22 ก.พ. 2562
535 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสะพานวัดหรงบน หมู่ที่ 8 - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
372
21 ก.พ. 2562
536 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานบ้านนายประเสริฐ - บ้านนายอำนวย - แยกบ้านนายเอี่ยม - แยกเขตหมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 7) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
372
20 ก.พ. 2562
537 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสะพานบ้านนางพิน หมู่ที่ 5 - สะพานบ้านนายนิพล หมู่ที่ 8 (หมู่ที่ 5) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
371
20 ก.พ. 2562
538 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) จำนวน 12 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
375
18 ก.พ. 2562
539 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
383
18 ก.พ. 2562
540 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5x2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
398
18 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| 54 |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108