ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
398
20 ธ.ค. 2562
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา จำนวน 42 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
399
19 ธ.ค. 2562
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
19 ธ.ค. 2562
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด a3 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
404
19 ธ.ค. 2562
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บผ้า จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
11 ธ.ค. 2562
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนก้านไมค์ ยี่ห้อ NPE รุ่น CF-50D รหัส 458 56 0010 จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
407
11 ธ.ค. 2562
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
414
04 ธ.ค. 2562
358 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
394
03 ธ.ค. 2562
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
409
03 ธ.ค. 2562
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
03 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108