ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิน-ถนนทาบทอง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
24 ส.ค. 2554
672 โครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนดำบางพระบางตะพง - บ้านนายด้วง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
24 ส.ค. 2554
673 โครงการปรับปรุงถนนสายจากคูทหาร หมู่ที่ 5 - เกาะหลัด หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
24 ส.ค. 2554
674 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดคูส่งน้ำใหม่ากนานายจำรัส พวงทอง-นานางยินดี หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
25 ก.ค. 2554
675 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการทำถนนใหม่จากนานายโชคชัย-บ้านนางจับ หมูที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
25 ก.ค. 2554
676 โครงการขยายท่อเมนประปา ระยะทางรวม 3,075 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
298
23 พ.ค. 2554
677 โครงการปรับปรุงถนนสายจากนานางอิ่มใจ โปณะทอง-นานายสุนทร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
23 พ.ค. 2554
678 โครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนคอนกรีตข้างนานายณรงค์-ถนนสายคลองทราย เขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
23 พ.ค. 2554
679 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาจาก ระยะทางรวม 7,487 เมตร หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
09 มี.ค. 2554
680 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาจากสามแยกหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 – บ้านนายเฟื้อง ระยะทางรวม 7,055 เมตร หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
09 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71