ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
671 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังฯ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
09 พ.ย. 2559
672 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังฯ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
09 พ.ย. 2559
673 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายถนนลาดยางสระกำบางจาก-ดอนม่วง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
11 ต.ค. 2559
674 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหว้าใหญ่-ดอนโพธิ์-เขตป่าระกำ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ต.ค. 2559
675 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 ต.ค. 2559
676 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนลาดยางเชียรใหญ่ปากพนัง หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
11 ต.ค. 2559
677 ปร.4 จัดจ้างซ่อมแซมถนนส่วนที่เป็นหลุม-บ่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
93
24 มี.ค. 2559
678 ปร.5 จัดจ้างซ่อมแซมถนนส่วนที่เป็นหลุม-บ่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 มี.ค. 2559
679 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนส่วนที่เป็นหลุม-บ่อ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 มี.ค. 2559
680 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวัดหรงบน หมู่ที่ 8 – สามแยกบ้านนายเดียร หมู่ที่ 7 (เพิ่มเติม) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
54
24 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| 68 |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84