ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ สัญญาจ้างทำของโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณถนนลาดยางบางพระบางตะพง - บ้านนางอัมรา นองเนือง
  รายละเอียด : ประกาศ สัญญาจ้างทำของโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณถนนลาดยางบางพระบางตะพง - บ้านนางอัมรา นองเนือง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน