ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศรายซื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไส ดาวน์โหลดเอกสาร
393
30 เม.ย. 2563
272 ประกาศรายซื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
389
30 เม.ย. 2563
273 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเกษร - บ้านนางอารมณ์ - แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
383
27 เม.ย. 2563
274 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวัดหรงบน - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
394
27 เม.ย. 2563
275 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
27 เม.ย. 2563
276 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
27 เม.ย. 2563
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para-Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-01สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
24 เม.ย. 2563
278 ประกาศรายซื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
380
24 เม.ย. 2563
279 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para-Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-01สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหร ดาวน์โหลดเอกสาร
376
24 เม.ย. 2563
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล (แคล้มมิเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
387
22 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108