ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1021 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่าวพนม หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
537
30 ส.ค. 2556
1022 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตากแดด - ถนนสายขอนขวางธัญญาวดี หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
652
10 มิ.ย. 2556
1023 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโคกจันคง – นานายวิน – บ้านร้างตามา – นานางกิ้มซิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
560
10 มิ.ย. 2556
1024 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกวัดหรงบน - สะพานตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
575
10 มิ.ย. 2556
1025 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางอารมณ์ – บ้านตากแดด - บ้านนางเกสร หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
568
10 มิ.ย. 2556
1026 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาจากบ้านนางโผ๊ะลิ่ม – บ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
576
10 มิ.ย. 2556
1027 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายจากถนนดำเชียรใหญ่ปากพนัง – เขตหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
745
09 ส.ค. 2555
1028 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำจากคูทหาร – โค้งนานางหนูนัด หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
687
19 ก.ค. 2555
1029 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
633
19 ก.ค. 2555
1030 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายข้างบ้านนายชีพ – บ้านนายเตี้ยม - นานายสมปอง หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด-นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
666
19 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| 103 |104| |105| |106| |107| |108