ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ เรื่อง การเข้าดำเนินงานดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนานายคล้อย - เขตหมู่ที่ 2 - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
353
19 มี.ค. 2564
122 ประกาศสัญญาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
360
18 มี.ค. 2564
123 ประกาศ เรื่องเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่-ปากพนัง)-บ้านนายยก-เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
362
17 มี.ค. 2564
124 ประกาศ เรื่องเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่-ปากพนัง)-เขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
340
17 มี.ค. 2564
125 ประกาศสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกนานายคล้อย - ขตหมู่ที่ 2 - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
337
17 มี.ค. 2564
126 ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่-ปากพนัง) - เขตหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
331
16 มี.ค. 2564
127 ประกาศสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4094 (เชียรใหญ่-ปากพนัง) - บ้านายยก - ขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
329
16 มี.ค. 2564
128 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
341
04 มี.ค. 2564
129 การเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-04 สายบ้านนายดิ้น - เขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 7 บ้านช่องขาด ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
340
02 มี.ค. 2564
130 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทงหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 173-04 สายบ้านนายดิ้น - เขตตำบลป่าระกำ หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
333
25 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108