ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
353
11 ส.ค. 2563
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
356
07 ส.ค. 2563
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต่อวีดีโอ จำนวน 1 งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
364
07 ส.ค. 2563
214 ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคา จ้างเข้าเล่มพร้อมเครือบปก PVC จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
06 ส.ค. 2563
215 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนเชียรใหญ่ปากพนัง - บ้านนายสุทิน หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
369
05 ส.ค. 2563
216 ประกาศการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
359
05 ส.ค. 2563
217 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
366
05 ส.ค. 2563
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าชนิดซับใน จำนวน 2 ม้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
384
03 ส.ค. 2563
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระนามาภิไชย ส.ก. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 15 ผืน ดาวน์โหลดเอกสาร
366
03 ส.ค. 2563
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธอบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
346
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108