ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
801 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
14 พ.ย. 2560
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
13 พ.ย. 2560
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
13 พ.ย. 2560
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
09 พ.ย. 2560
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
08 พ.ย. 2560
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม-บ่อ จำนวน 2 สาย ในหมูที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
323
07 พ.ย. 2560
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
01 พ.ย. 2560
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างอาหารกลางวัน 1 มื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
24 ต.ค. 2560
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ดาวน์โหลดเอกสาร
305
19 ต.ค. 2560
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเต้นท์โค้งและเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 4 หลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
339
19 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| 81 |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105