ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
398
16 เม.ย. 2563
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
16 เม.ย. 2563
293 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para-Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-01สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก หมู่ที่ 7 , 8 บ้านช่องขาด ตำบ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
10 เม.ย. 2563
294 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสํญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
10 เม.ย. 2563
295 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para-Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-01 สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก หมู่ที่ 7 , 8 บ้านช่องขาด ตำบลไสหมาก กว้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
405
09 เม.ย. 2563
296 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวีรศักดิ์ - คูทหารขุด หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
403
09 เม.ย. 2563
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG รหัส 420 50 0003 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
09 เม.ย. 2563
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายยางส่งน้ำเนื้อผ้าถุงลม ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 50 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
400
09 เม.ย. 2563
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตามโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
09 เม.ย. 2563
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายคัทเฮ้าท์ประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาด 2.5 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
395
08 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108