ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเช็ดหน้าและยางยืด เพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การทำหน้ากากอนามัยและการจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
13 มี.ค. 2563
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเหมืองส่งน้ำสายเลียบถนนบ้านนายวีรศักดิ์-คูทหารขุด หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
344
12 มี.ค. 2563
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มแผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ. 2563 พร้อวเครือบ pvc ดาวน์โหลดเอกสาร
341
12 มี.ค. 2563
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเกษร-บ้านนางอารมณ์-แยกบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
346
10 มี.ค. 2563
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวัดหรงบน-สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่8ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
348
10 มี.ค. 2563
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเขื่อน เดชสุวรรณ-บ้านนายอุทัย หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
343
10 มี.ค. 2563
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
10 มี.ค. 2563
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
10 มี.ค. 2563
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
341
10 มี.ค. 2563
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกถนนเชียรใหญ่ปากพนัง- วัดหรงบน หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
321
06 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105