ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมถนนส่วนที่เป็นหลุม-บ่อ จำนวน 2 สาย ในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ก.พ. 2561
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับจอภาพ จำนวน 1 ชิ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 ม.ค. 2561
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 ม.ค. 2561
554 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 ม.ค. 2561
555 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพงษ์ -บ้านนายเขียน หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
42
22 ม.ค. 2561
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและซ่อมระบบระบายความร้อนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 ม.ค. 2561
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER MFC-J430W รหัส 416 55 0037 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ม.ค. 2561
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป จำนวน 2 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ม.ค. 2561
559 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
11 ม.ค. 2561
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84