ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ นครศรีธรราราช ดาวน์โหลดเอกสาร
383
05 ก.พ. 2562
552 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงหยุดตรวจ จำนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
376
05 ก.พ. 2562
553 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปวัดระยะ (แบบเทปสายไฟ) จำนวน 1 ม้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
381
05 ก.พ. 2562
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(strong)จ้างเปลี่ยนกระจกบานประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ขนาด 0.95X2.00 เมตร หนา 5 มิลลิลิตร สีชา จำนวน 1 บาน ดาวน์โหลดเอกสาร
371
05 ก.พ. 2562
555 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุ่ม-บ่อ จำนวน 1 สาย ในหมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
371
05 ก.พ. 2562
556 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุ่ม-บ่อ จำนวน 1 สาย ในหมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
363
05 ก.พ. 2562
557 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊บุ๊ค รหัส 416-55-0038
387
01 ก.พ. 2562
558 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติกฃดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ดบุ๊ค รหัส 416-55-0038 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
01 ก.พ. 2562
559 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโปรแกรมระบบปฎิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ดบุ๊ค รหัส 416-55-0038 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
01 ก.พ. 2562
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 12 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
380
30 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108