ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
941 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น ปร. 5 หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
386
15 ม.ค. 2559
942 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
15 ม.ค. 2559
943 ปร. 5 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวัดหรงบน-สะพานบ้านตาวุ่น (หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
14 ธ.ค. 2558
944 ปร. 4 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานวัดหรงบน-สะพานบ้านตาวุ่น (หมู่ที่ 7) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
14 ธ.ค. 2558
945 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านตาวุ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
384
14 ธ.ค. 2558
946 บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ปร. 4 หมู่ที่ 8 บ้านนายเดียร ดาวน์โหลดเอกสาร
374
14 ธ.ค. 2558
947 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร. 5 หมู่ที่ 8 บ้านนายเดียร ดาวน์โหลดเอกสาร
381
14 ธ.ค. 2558
948 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนายเดียร ดาวน์โหลดเอกสาร
389
14 ธ.ค. 2558
949 แบบ ปร. 4 ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุม-บ่อ หมู่ที่ 4,5,7 และหมู่ที่ 8 จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
389
05 พ.ย. 2558
950 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
05 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| 95 |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108