ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 18 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
06 ก.พ. 2561
762 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉลา - บ้านนางศรีสุดา - บ้านนางละไม หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
322
02 ก.พ. 2561
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมถนนส่วนที่เป็นหลุม-บ่อ จำนวน 2 สาย ในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
310
01 ก.พ. 2561
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะแดปเตอร์แปลงไฟสำหรับจอภาพ จำนวน 1 ชิ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
317
25 ม.ค. 2561
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
24 ม.ค. 2561
766 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หอถังสูงขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
322
22 ม.ค. 2561
767 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพงษ์ -บ้านนายเขียน หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
332
22 ม.ค. 2561
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและซ่อมระบบระบายความร้อนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ดาวน์โหลดเอกสาร
322
19 ม.ค. 2561
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER MFC-J430W รหัส 416 55 0037 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
18 ม.ค. 2561
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป จำนวน 2 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
321
16 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| 77 |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105