ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายจุดเซ็คอิน ขนาด1.80X3.00 เมตร ตามโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
333
09 เม.ย. 2562
472 ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการปกป้องและเทดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
09 เม.ย. 2562
473 ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
330
05 เม.ย. 2562
474 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สด จำนวน 110 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
05 เม.ย. 2562
475 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการเพื่อใช้ในโครงการอบรมการรณรงค์ลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
323
05 เม.ย. 2562
476 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
04 เม.ย. 2562
477 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานวางดอกไม้ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
04 เม.ย. 2562
478 ประกาศเรื่อง ตรวงงานจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
334
03 เม.ย. 2562
479 ประกาศเรื่อง ตรวงงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสะพานวัดหรงบน หมู่ที่ 8 -สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
338
02 เม.ย. 2562
480 ปรกาศเรื่องผู้้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก จำนวน 110 ชิ้นเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์(วันกตัญญู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
02 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105