ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
04 เม.ย. 2561
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าขนหนู ขนาด 28x54 นิ้ว คละสี จำนวน 66 ชิ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
368
03 เม.ย. 2561
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าสำหรับตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
03 เม.ย. 2561
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยติดตั้งกับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
369
02 เม.ย. 2561
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
368
30 มี.ค. 2561
746 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเบรคของรถนยต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
369
30 มี.ค. 2561
747 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาจากหมู่ที่ 7-หมุ่ที่ 6 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
361
28 มี.ค. 2561
748 ประกาศราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาจากหมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 6 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
363
26 มี.ค. 2561
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสระเกษ หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
355
26 มี.ค. 2561
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับคู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 60 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
354
20 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108