ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 63 พรรษา) จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
29 มิ.ย. 2561
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คตามระยะ 27,000 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
370
27 มิ.ย. 2561
693 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหว้าใหญ่ดอนโพธิ์- เขตตำบลป่าระกำ-ข้างบ้านนายวันชัยหมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
369
26 มิ.ย. 2561
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
369
21 มิ.ย. 2561
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมเกราะเหล็ก ป้องกันเด็กจมน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
21 มิ.ย. 2561
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขาตั้งป้ายไวนิลนิลรูปตัว x ขนาด 0.8x1.8 เมตร จำนวน 5 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
366
21 มิ.ย. 2561
697 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น - บ้านนายทินกร พรหมดวง - บ้านนางสมปอง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
374
20 มิ.ย. 2561
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
374
20 มิ.ย. 2561
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
07 มิ.ย. 2561
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเขตสวมหมวกนิรภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
367
07 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108