ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1051 โครงการปรับปรุงถนนสายจากถนนคอนกรีตข้างนานายณรงค์-ถนนสายคลองทราย เขตหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
592
23 พ.ค. 2554
1052 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาจาก ระยะทางรวม 7,487 เมตร หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
666
09 มี.ค. 2554
1053 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาจากสามแยกหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 – บ้านนายเฟื้อง ระยะทางรวม 7,055 เมตร หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
687
09 มี.ค. 2554
1054 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุรินทร์ – เขตตำบลเชียรใหญ่ หมู่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
689
09 มี.ค. 2554
1055 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
688
29 ก.ย. 2553
1056 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการ อบต.ไสหมาก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
956
29 ก.ย. 2553
1057 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านนายดิ้น – บ้านนายเซี้ยน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
676
29 ก.ย. 2553
1058 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหนองแพ – หนองสังข์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
674
03 ก.ย. 2553
1059 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากนานายเลิศ - นานายจิระศักดิ์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
707
03 ก.ย. 2553
1060 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายจากสะพานวัดหรงบน – สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
664
03 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| 106 |107| |108