ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-50-0026 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
403
09 ก.ย. 2562
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตามโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
09 ก.ย. 2562
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น MX-312AT จำนวน 2 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
397
09 ก.ย. 2562
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ นครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
406
05 ก.ย. 2562
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายยางส่งน้ำ pvc สีฟ้า ขนาด 10 นิ้ว ยาว 100 เมตร จำนวน 1 ม้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
396
05 ก.ย. 2562
406 ประกาศผูเ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายระบบไฟฟ้าภายในประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
401
04 ก.ย. 2562
407 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
398
04 ก.ย. 2562
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
04 ก.ย. 2562
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรตามโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
27 ส.ค. 2562
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่และปิดกั้นทางน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านขอนขวาง หมู่ที่ 1 และโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
390
26 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108