ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
09 ก.ค. 2561
662 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
326
05 ก.ค. 2561
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 63 พรรษา) จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
29 มิ.ย. 2561
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คตามระยะ 27,000 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
321
27 มิ.ย. 2561
665 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหว้าใหญ่ดอนโพธิ์- เขตตำบลป่าระกำ-ข้างบ้านนายวันชัยหมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
323
26 มิ.ย. 2561
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
21 มิ.ย. 2561
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการเสริมเกราะเหล็ก ป้องกันเด็กจมน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
21 มิ.ย. 2561
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขาตั้งป้ายไวนิลนิลรูปตัว x ขนาด 0.8x1.8 เมตร จำนวน 5 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
315
21 มิ.ย. 2561
669 ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสนั่น - บ้านนายทินกร พรหมดวง - บ้านนางสมปอง หมู่ที่ 3 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
326
20 มิ.ย. 2561
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
20 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105