ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
27 เม.ย. 2563
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para-Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-01สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
24 เม.ย. 2563
283 ประกาศรายซื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
385
24 เม.ย. 2563
284 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para-Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-01สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหร ดาวน์โหลดเอกสาร
382
24 เม.ย. 2563
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิตอล (แคล้มมิเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
396
22 เม.ย. 2563
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
22 เม.ย. 2563
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-02 สายหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 - บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
20 เม.ย. 2563
288 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
398
17 เม.ย. 2563
289 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-02 สายหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 - บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
17 เม.ย. 2563
290 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
386
17 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108