ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเข้าวัด ฟังธรรม นำชีวิตเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
372
22 มิ.ย. 2563
252 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
396
05 มิ.ย. 2563
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนในหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 14 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
383
04 มิ.ย. 2563
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าซับใน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
04 มิ.ย. 2563
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขนาด 15x20 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง จำนวน 1 กรอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
386
04 มิ.ย. 2563
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขนาด 60 x 90 ซม. จำนวน 16 ผืน ดาวน์โหลดเอกสาร
393
04 มิ.ย. 2563
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวงขอบซีเมนต์ ขนาด 80 x 50 เซนติเมตร จำนวน 66 วง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
29 พ.ค. 2563
258 ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมูลสัตว์ จำนวน 256 กระสอบ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
29 พ.ค. 2563
259 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
401
26 พ.ค. 2563
260 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para - Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-01 สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่8 ตำบลไสหมาก หมู่ที่ 7,8 บ้านช่องขาด ตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
22 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108