ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามแบบ สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
02 ธ.ค. 2563
142 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนางลอย - บ้านนาจรัญ ไทรทองคำ หมู่ที่9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
353
01 ธ.ค. 2563
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
358
01 ธ.ค. 2563
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมแวมถนนคอนกรีตสายสามแยกสะพานวัดหรงบน - สะพานบ้านตาวุ่น หมุที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
357
28 พ.ย. 2563
145 ประกาศ เรื่องแจ้งคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
371
25 พ.ย. 2563
146 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นศ.ถ.173-06 ถนนลาดยางปากพนังเชียรใหญ่ - บ้านนายทรัพย์ - บ้านนางสกิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
354
23 พ.ย. 2563
147 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-07 สายแยกถนนบางพระบางตะพง - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 บ้านท่าน้ำนอง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
360
18 พ.ย. 2563
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปฎิบัติการบนคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 58 0049 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
358
17 พ.ย. 2563
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน จำนวน 1,000 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
356
13 พ.ย. 2563
150 ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
11 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108