ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศ เรื่องการดำเนินเข้างานโครงการปรับปรุงถนนสายสุดถนนลาดยางข้างบ้านนายดิ้น - อบต. บางศาลา - แยกสะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลไสมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
320
18 ต.ค. 2561
592 รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
12 ต.ค. 2561
593 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง ดาวน์โหลดเอกสาร
321
11 ต.ค. 2561
594 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายลาดยางข้างบ้านนายดิ้น - เขตอบตบางศาลา - แยกสะพานบ้านตาวุ้น หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
327
10 ต.ค. 2561
595 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและย้ายดวงไฟ หมูที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
326
10 ต.ค. 2561
596 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
08 ต.ค. 2561
597 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายชาญชัย - แยก หมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 6) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
332
08 ต.ค. 2561
598 ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 - บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
326
02 ต.ค. 2561
599 ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561(สขร) ดาวน์โหลดเอกสาร
333
01 ต.ค. 2561
600 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรนยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ รถจักยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขงก 341 นศ และเครื่องตัดหญ้าของอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
324
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105