ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ เรื่ืองตรวจงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
364
04 พ.ย. 2563
152 ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
359
04 พ.ย. 2563
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT รหัส 420 58 0013 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
354
03 พ.ย. 2563
154 หัวข้อเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
29 ต.ค. 2563
155 ประกาศ เรื่องข้อปฎิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
29 ต.ค. 2563
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มพร้อมเคลือบปก PVC แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
354
20 ต.ค. 2563
157 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนเชียรใหญ่ปากพนัง - บ้านนายสุทิน หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
354
14 ต.ค. 2563
158 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายสุรินทร์ - บ้านนายชาญชัย - แยกเขตหมู่ที่ 5 (ซอยค่ำคิดสุขวัสดิ์ 2 ) หมู่ที่ 6 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
362
12 ต.ค. 2563
159 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบางพระบางตะพง - บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
369
12 ต.ค. 2563
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในหมู่ที่ 1 หมุ่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
358
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108