ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและซ่อมระบบระบายความร้อนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ดาวน์โหลดเอกสาร
358
19 ม.ค. 2561
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่่องพิมพ์ ยี่ห้อ BROTHER MFC-J430W รหัส 416 55 0037 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
18 ม.ค. 2561
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป จำนวน 2 กล่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
358
16 ม.ค. 2561
794 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
11 ม.ค. 2561
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
355
11 ม.ค. 2561
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
364
11 ม.ค. 2561
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คตามระยะทาง 10,000 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
353
11 ม.ค. 2561
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 5 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
370
10 ม.ค. 2561
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคิดเลข CASIO จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
359
10 ม.ค. 2561
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
29 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| 80 |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108