ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนางลอย - บ้านนายจรัญ ไทรทองคำ หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
357
22 ก.ย. 2563
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ้น นศ.ถ.173-07 สายแยกถนนบางพระบางตะพง - บ้านนายดวง หมู่ที 4 บ้านท่าน้ำนอง ตำบลไสหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเ ดาวน์โหลดเอกสาร
361
21 ก.ย. 2563
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
372
15 ก.ย. 2563
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา จ้างวางท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน 2 ท่อน ถนน นศ.ถ.173-01 สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
350
15 ก.ย. 2563
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้า ที่ใช้ประดับบริเวณรั้ว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
362
11 ก.ย. 2563
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเขียนเสียงและบล็อกมือจับไมค์ลอย รหัสครุภัณฑ์ 462 56 0002 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
10 ก.ย. 2563
187 ประกาศรายซื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
366
09 ก.ย. 2563
188 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
366
09 ก.ย. 2563
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
368
09 ก.ย. 2563
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
356
09 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108