ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
389
28 มี.ค. 2562
512 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
383
28 มี.ค. 2562
513 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพง-บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
379
27 มี.ค. 2562
514 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา (strong) จัดจ้างตรวจเช็คตามระยะทาง 43,259 กิโลเมตร และซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ 4843 นศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
384
26 มี.ค. 2562
515 ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายท่าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
378
22 มี.ค. 2562
516 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าทอง หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
372
22 มี.ค. 2562
517 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายจากถนนลาดยางบางพระบางตะพง-บ้านนายดวง หมู่ที่ 4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
377
20 มี.ค. 2562
518 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
382
19 มี.ค. 2562
519 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานบ้านนายประเสริฐ-บ้านนายอำนวย-แยกบ้านนายเอียม-แยกเขตหมู่ที่ 6(หมู่ที่ 7) ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
371
19 มี.ค. 2562
520 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ๋ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
374
13 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108