ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ สัญญาจ้างทำของโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณสะพานควายต่อหัว - บ้านนายวิวัฒน์ แก้วหนองเสม็ด
  รายละเอียด : ประกาศ สัญญาจ้างทำของโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณสะพานควายต่อหัว - บ้านนายวิวัฒน์ แก้วหนองเสม็ด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน