ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจานรองกระถางมังกรเครือบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 12 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
418
28 พ.ย. 2562
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 15x20 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์ จำนวน 1 กรอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
410
22 พ.ย. 2562
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน 70 ลบ.ม. และหินผ่านตะแกรง จำนวน 40 ลบ.ม. พร้อมเกี่ยเรียบ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
20 พ.ย. 2562
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและทำการปักเสาเข็มไม้สายสามแยกนางลอย - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
419
20 พ.ย. 2562
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน จำนวน 1,000 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
426
08 พ.ย. 2562
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
417
08 พ.ย. 2562
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชิ้น เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4843 นครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารว่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
418
08 พ.ย. 2562
378 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
501
07 พ.ย. 2562
379 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
414
07 พ.ย. 2562
380 แผนซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
426
06 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108