ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสัญชัย - เขตหมู่ที่ 10 - แยกนานายดัด หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
313
21 พ.ค. 2564
92 ประกาศ เรื่อง การเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานควายต่อหัว - โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - บ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
327
20 พ.ค. 2564
93 ประกาศ เรื่อง ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 11 บ้านสระเกษ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
317
20 พ.ค. 2564
94 ประกาศสัญญาโครงการปรับปรุงถนนสายสะพานควายต่อหัว - โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา - บ้านนายบัญญัติ หมู่ที่ 10 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
300
19 พ.ค. 2564
95 ประกาศ เรื่องตรวจงานโครงการปรับปรุงถนนสายโค้งท่าทอง - เหมืองทหาร - แยกโค้งนาหนูนัด หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
308
13 พ.ค. 2564
96 ประกาศ เรื่องการตรวงงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายในอ่าว - ถนนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมาช ดาวน์โหลดเอกสาร
318
07 พ.ค. 2564
97 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
06 พ.ค. 2564
98 ประกาศ สัญญาจ้างทำของโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณสะพานควายต่อหัว - บ้านนายวิวัฒน์ แก้วหนองเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
339
03 พ.ค. 2564
99 ประกาศ สัญญาจ้างทำของโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณถนนลาดยางบางพระบางตะพง - บ้านนางอัมรา นองเนือง ดาวน์โหลดเอกสาร
329
03 พ.ค. 2564
100 ประกาศ เรื่องเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายโค้งท่าทอง - เหมืองทหาร - แยกโค้งนาหนูนัด หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
335
29 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108