ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ก.พ. 2563
102 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ก.พ. 2563
103 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ก.พ. 2563
104 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ก.พ. 2563
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 ม.ค. 2563
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0045 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ม.ค. 2563
107 ประกาศผู้ชนะการจัด๙ื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญยาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธัฯวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 ม.ค. 2563
108 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ม.ค. 2563
109 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ม.ค. 2563
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84