ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ เรื่องสัญญาจ้่างโครงการปรับปรุงถนนสายในอ่าว - ถนนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
312
23 เม.ย. 2564
102 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสัญชัย - เขตหมู่ที่ 10 - แยกนานายดัด หมู่ที่ 1 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
318
22 เม.ย. 2564
103 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย - สะพานตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
320
16 เม.ย. 2564
104 ประกาศ เรื่องตรวงงานจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
309
16 เม.ย. 2564
105 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
09 เม.ย. 2564
106 ประกาศ เรื่องการเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย - สะพานตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
316
08 เม.ย. 2564
107 ประกาศ สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนางลอย - สะพานตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
322
07 เม.ย. 2564
108 ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (สขร.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
07 เม.ย. 2564
109 ประกาศ เรื่องแจ้งตรวงงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
321
05 เม.ย. 2564
110 ประกาศ เรื่องตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกนานายคล้อย - เขตหมูที่ 2 - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
336
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108