ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เรื่องการตรวงงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายในอ่าว - ถนนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมาช
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่องการตรวงงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายในอ่าว - ถนนหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมาช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน